MAJLIS BANDARAYA IPOH
Latar Belakang


Perkembangan pentadbiran Ipoh berkait rapat dengan keluasan kawasan pentadbiran Ipoh.Ini menjelaskan terbukti dari detik-detik sejarah yang akhirnya menaikkan taraf Ipoh sebagai bandaraya dan ibu negeri Perak Darul Ridzuan. Sehingga tahun 1890-an,Sungai Kinta menjadi perhubungan utama di antara ipoh dengan kawasan-kawasan lain atau luar negeri Perak.Selepas tahun 1874,perkembangan Daerah Kinta amat lembab terutama masalah perhubungan melalui Sungai Kinta .Kenderaan seperti sampan,gajah dan kereta lembu memakan masa yang lama. Dalam tahun 1884,jalan raya wujud menghubungi kawasan perkampungan Gopeng dan pelabuhannya di Kota Bahru dan seterusnya menghubungkan kawasan perlombongan Papan dengan Batu Gajah. Perkhidmatan bas bermula pada tahun 1910 dan tahun 1911 Pejabat Pendaftar Kereta Motor telah ditubuhkan di Ipoh.Pada tahun 1905-1915.’Kinta Sanitary Board North’telah diwujudkan dan tahun 1916-19941,’Kinta District Board’ di bawah pentadbiran ‘British Military Administration’mengambil tempat. Manakala dalam tahun 1946-1954, ‘ Kinta Town Board ‘telah wujud yang bermula dibawah penyelarasan Major J.S Drake dan pada tahun 1954-1956,G.S Walker menjadi Pengerusi ‘Ipoh dan Menglembu Town Coucil ditubuhkan pada tahun 1757-1962 diketuai oleh Encik Abdullah bin Udi.Pada 31hb Mei 1962,Ipoh telah dinaikkan taraf perbandaran dan dikenali sebagai ‘Majlis Perbandaran Ipoh’ yang dipengerusikan E.G Walker.

1893 - Ipoh Sanitary Board
Diasaskan oleh Sir Frank Swettenham, Residen British
31 Mei 1962 - Majlis Perbandaran Ipoh
27 Mei 1988 - Majlis Bandaraya Ipoh.

Logo Majlis Bandaraya Ipoh


MALAYSIA_MBI.png

Carta Organisasicarta_organisasi.jpegProfil


Nama Pendaftaran : Majlis Bandaraya Ipoh.
Alamat : Jalan Sultan Abdul Jalil,
30450 Greentown Ipoh,
Perak Darul Ridzuan.
Email : www.mbi.gov.com
No. Telefon : 05-2083333
No. Faksimili : 05-2537396View Larger Map

IPOH1.jpg16112011789.jpg

16112011788.jpg


Misi


" Membina Bandaraya Yang Kondusif Bagi Pembangunan Ekonomi, Sosio Budaya Dan Pembangunan Modal Insan ".

Visi


"Ipoh Bandaraya Sejahtera, Dinamik Dan Maju".

Fungsi

a) Perancangan dan kawalan pembangunan;
b) Kawalan bangunan, iklan dan papan tanda;
c) Perkhidmatan pungutan sampah dan kawalan kebersihan bandaraya;
d) Pelesenan dan kawalan perniagaan / penjajaan;
e) Pembinaan dan penyelenggaaraan jalan-jalan;
f) Pengurusan lalulintas;
g) Penyediaan kemudahan awam;
h) Memperbaiki dan menaikkan taraf kampung-kampung baru/ tradisi/ tersusun dengan penyediaan kemudahan-kemudahan asas.

Objektif

Menyediakan kemudahan ICT yang memenuhi keperluan semasa pengguna ICT majlis melalui & cara iaitu :-
a) Memantapkan perisian dan sistem-sistem aplikasi yang di guna pakai.
b) Memperkukuhkan rangkaian dan keselamatan ICT majlis.
c) Mempertingkatkan kemahiran ICT anggota-anggota majlis.
d) Mengalakkan dan memaksimumkan penggunaan ICT dalam urusan harian majlis
e) Menguruskan keperluan perkakasan dan peralatan komputer dengan cekap.
Menyediakan khidmat sokongan & efisyen.


Gambar Ahli Unit Teknologi Maklumat432187_2943622063462_1048549198_2321652_409049287_n.jpg
Video Pemasangan Printer