KEMENTERIAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN HAL EHWAL PENGGUNAtun_fuad.jpgKEMENTERIAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN HAL EHWAL PENGGUNA TINGKAT 2 BLOK A, BAHAGIAN KSIT BANGUNAN WISMA TUN FUAD STEPHENS KARAMUNSING, 88300 KOTA KINABALU SABAH.Berdaftar menjalankan Latihan Industri di JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI (JPKN) Sabah, dan telah di tugaskan berkhidmat di KEMENTERIAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN HAL EHWAL PENGGUNA (KPMHEP). Berlandaskan Visi dan Misi JPKN, dan di bawah bimbingan Juruteknik yang juga di tugaskan JPKN untuk berkhidmat di KPMHEP.KEMENTERIAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN HAL EHWAL PENGGUNA adalah 1 kementerian kebajikan untuk rakyat Negeri Sabah. Di bawah KPMHEP terdapat banyak Kementerian dan Jabatan contohnya:

 • Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Awam(JPKA).
 • Jabatan Hal Ehwal Wanita(JHEWA).
 • Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna(KPDHEP).
 • Perpustakaan Negeri Sabah(SPS).
 • Jabatan Perpaduan Negara dan Intergrasi Nasional(JPNIN).
 • Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara(LPPKN).
 • Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah(MPMS).
 • Persatuan Mencegah Dadah Malaysia(PEMADAM).


Manakala organisasi KPMHEP terbahagi kepada 4 komponen utama iaitu:

 • Bahagian Program Sosial dan Kepenggunaan.
 • Bahagian Perancangan dan Penyelarasan.
 • Bahagian Pengurusan.
 • Bahagian Kewangan dan belanjawan.

Kesemua bahagian ini mempunyai tugas masing-masing dalam menjayakan dan melaksanakan kerja mengikut perkhidmatan KPMHEP.

VISISebagai peneraju utama ke arah mewujudkan sebuah Masyarakat Sejahtera yang dapat menyertai serta menyumbang kepada arus pembangunan yang berterusan.


MISIMenggubal dasar dan strategi, merancang, melaksana dan memantau program pembangunan masyarakat dalam menyokong pembangunan Masyarakat Sejahtera.


OBJEKTIF


 • Menjadikan KPMHEP sebagai pusat rujukan dan khidmat nasihat dalam pembangunan masyarakat dan hal ehwal pengguna
 • Memastikan dasar, strategi dan perancangan program dan projek ke arah pembangunan masyarakat dan hal ehwal pengguna.
 • Menyelaras perancangan dan mengesan pelaksanaan semua program dan projek ke arah pembangunan sosial, kepenggunaan, kekeluargaan, perkhidmatan kebajikan, pembangunan wanita dan perkhidmatan perpustakaan.
 • Memastikan pelaksanaan dan pemantauan ke atas program dan projek mengikut jadual.
 • Mempertingkatkan kerjasama dan rantaian di kalangan sektor awam, swasta, NGO's dan badan-badan keagamaan bagi mewujudkan satu sinergi tenaga dan sumber dalam masyarakat bagi menjamin perkhidmatan sosial yang terbaik.
 • Memperkukuhkan sistem sokongan sosial yang sedia wujud dalam membantu anggota masyarakat membangun dan berfungsi secara optimum.
 • Menambahbaik sistem penyampaian dalam memenuhi ekspetasi 'stakeholder' dan kumpulan sasar.
 • Memastikan program pembangunan sumber manusia yang relevan bagi anggota kerja di bawah KPMHEP.HALATUJU • Menyediakan dan menyampaikan Perkhidmatan Kebajikan kepada individu, keluarga dan masyarakat yang berhak menikmatinya.
 • Membangunkan masyarakat dengan memperkasa insan sepanjang hayat.
 • Memperkukuhkan dan membangunkan sistem sokongan sosial dan perkhidmatan sosial.
 • Menjana sinergi multisektor


AHLI LEMBAGA PENGARAH

402974_253587218050255_100001969377501_593664_81742709_n.jpgCARTA ORGANISASI

405875_253587698050207_100001969377501_593667_514139794_n.jpg303001_217902371610702_100001728230432_582786_194352894_n.jpg

Staf Star Rating 2011KSIT.jpg

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN HAL EHWAL PENGGUNA TINGKAT 2 BLOK A, BAHAGIAN KSIT.KSIT adalah 1 unit yang merupakan tempat para kakitangan KPMHEP merujuk mengenai permasalahan berkaitan IT semasa waktu pejabat. Bilik KSIT menyediakan kemudahan seperti set komputer, printer, scanner, projektor, white screen dan banyak lagi keperluan-keperluan yang di sediakan. Seandainya pihak KPMHEP memerlukan keperluan untuk Outhing pihak KSIT juga membekalkan semua bahan yang berkaitan. Pihak KSIT juga menunjuk ajar kakitangan KPMHEP yag memerlukannya.Bilik KSIT011.jpg
012.jpg

014.jpg
013.jpg

VEDIO

Negaraku


Sabah Tanah AirkuMAPS

Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna, Bangunan Wisma Tun Fuad Stephens dari Airport Terminal 2 Sabah


Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna, Bangunan Wisma Tun Fuad Stephens dari Terminal Bas InanamSmall Cute Red Pointer