IPOD COMPUTER CENTRE

Ipod Computer Centre telah didaftarkan pada 08 Jun 2009 menurut peruntukan-peruntukan Akta Perniagaan-Perniagaan 1956 dengan tujuan menjalankan aktiviti jual beli barang komputer di pasar besar Econsave Sitiawan Perak. Pendaftaran syarikat merupakan syarikat perseorangan dengan atas nama Ipod Computer Centre Sdn.Bhd. Ipod Computer Centre sentiasa berusaha mempelbagaikan barangan dan servis jual barangan,warranty,di sampimg itu mempertingkatkan perniagaan syarikat tersebut.