Latar Belakang Syarikat

Sejarah Penubuhan SyarikatALTUS COMPUTER ditubuhkan dan didaftarkan dengan Pejabat Pendaftar Perniagaan (ROB) pada 30 Julai 1999 dan ditauliahkan sebagai Institusi Pendidikan Swasta (IPS) oleh Jabatan Pelajaran Perak pada 11 mei 2000.Pada 30 Ogos 2005,syarikat ini telah mendapat Lesen Kewangan (Akaun Pendaftaran Kontraktor & Akaun Pendaftaran Kontraktor Bumiputra) daripada Kementerian Kewangan Malaysia.


Profil Syarikat

Pemilik Syarikat :Eddie Wong

Nama Pendaftaran : ALTUS COMPUTER

Alamat :NO 2267 TAMAN SAMUDERA

No. Telefon :05-6883188

No. Faksimili :05-6883188


Logo SyarikatLogo Syarikat

Misi Syarikat

Misi Kami:

Untuk melahirkan lebih ramai pakar-pakar dalam bidang komputer dan peluang perkerjaan bagi pelajar-pelajar Vokasional dan Teknik.

Visi Syarikat
Visi Kami:

1) Perkhidmatan yang cepat dan berkualiti.

2) Memberikan penyelenggaraan yang proaktif.

3) Jaminan dalam semua perkhidmatan yang diberi.

4) Memastikan kesemua keselamatan ditahap yang tinggi.

5) Memastikan setiap aduan oleh pelangan di selesaikan dengan segera.

6) Yang paling penting ialah kecekapan pihak pengurusan menyediakan perkerja-perkerja mahir yang berkelayakkan mengikut bidang yang diceburi.


Piagam Pelanggan

a) Meliputi semua aktiviti Teknologi Maklumat termasuk penyelenggaran perkakasan dan perisian serta khidmat bantuan pembekal ,perkaksan komputer, cyber cafe dan sistem pengkabelan.
b) Selain itu jugak, menawarkan sistem rangkaian.
c) Kami berhak menegur pelajar yang datang bermain bukan belajar ini kerana kami mahu mereka cepat tangkap apa pekerja kami mengajar kepada pelajar.
d) Penubuhan Lm Heritage adalah bertujuan untuk memenuhi keperluan ICT di kawasan luar Bandar yang kini mula membangun.
e) Mengembangkan lagi aktiviti perniagaan di mana pada masa ini tumpuan diberikan pada aktiviti yang berhubungkait dengan penyelesaian sistem, latihan dan khidmat nasihat selain aktiviti yang sedia ada seperti kelas komputer dan penyewaan yang menjadi tunjang aktiviti perniagaan.

Perkhidmatan Yang Ditawarkan
a) Search Internet
b) Membaiki komputer dan Laptop
c) Membuka kelas komputer
d) Faks
e) Scan Gambar
f) Menjual peralatan komputer seperti Mouse,Pendrive,Hard Dick,Power Supply,Printer,Refill Ink Dan Lain-Lain.
g) Print berwarna dan hitam putih
h) Membuat rangkaian internet di pejabat-pejabat.